توزیع مستقیم 2000 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 2000 کیلوگزم کود کشاورزی از نوع سولفات آمونیوم  در شهرستان قائم شهر در9 ماهه سال جاری به صورت مستقیم  خبر  داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود سولفات آمونیوم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبه صورت مستقیم   در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائم شهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید