برگزاری شورای آب شهرستان های غرب و شمال حوضه زاینده رود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود  شورای آب بران شهرستان های غرب و شمال حوضه زاینده رود با حضور نمایندگان محترم مجلس ،ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان،معاون مدیرکل امور آب استان، مدیران جهاد کشاورزی، و مدیران شرکت های تابعه ،دبیران نظام صنفی کارهای کشاورزی و نمایندگان کشاورزان هشت شهرستان مبارکه،فلاورجان،لنجان،نجف آباد،خمینی شهر،شهرضا،برخوار،شاهین شهر و میمه در خصوص موضوع حق آبه و تقسیم آب برای شهرستانهای مذکور  برگزار  و بحث و گفتگو بعمل آمد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید