جلسه مدیر با معاونت اداری مالی و همکاران امور مالی استان آذربایجان غربی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای مهندس  علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تشکیل جلسه با معاونت اداری و مای و همکاران امور مالی  در روز سه شنبه بیست و سوم دیماه سال جاری در دفتر مدیریت استان خبر داد و افزود در این جلسه مسائل مربوط به فروش کودهای شیمیایی و آماده سازی گزارشات در رابطه با ویدئو کنفرانس روز سی ام دیماه بحث و تبادل نظر گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید