بازدید مدیراستان کرمان از کارگزاریهای شهرستان شهربابک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از انبار کارگزاران توزیع کود در شهرستان شهرباباک در تاریخ بیست وسوم دی ماه سال جاری بازدید کرد.

مهندس قاسمی دراین بازدید گفت: کارگزاران بایستی کود شهرستان را به موقع خریداری کنند تا مشکلی در تامین وتدارک کود مورد نیاز کشاورزان شهرستان ایجاد نشود.

درادامه با حضور مدیرحفظ نباتات جهادکشاورزی استان،معاون وکارشناسان جهادکشاورزی شهرستان،مدیر وکارشناسان تعاون روستایی شهرستان، جلسه ای جهت تامین نهاده های کشاورزی شهرستان شهربابک برگزارشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید