تخصیص 300 تن کود اوره به البرز از مبداء بندر امام(ره)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص 300 تن کود اوره از مبداء بندر امام به استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1399، میزان 300 تن کود اوره از مبداء بندر امام محموله کشتی باتیس به مقصد اسـتان البرز تخصـیص داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید