کشتی بهدخت حامل 43000 متریک تن کود شیمیائی اوره وارد بندر امام خمینی (ره) خواهد شد

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای تامین و تدارک کودهای شیمیائی مورد نیاز بخش کشاورزی کشور، کشتی بهدخت حامل 43000 متریک تن کود شیمیائی اوره خریداری شده از مجتمع پتروشیمی پردیس در تاریخ تقریبی 97/9/14 وارد بندر امام خمینی (ره) خواهد شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید