توزیع 364 تن کود اوره از طریق تعاونی تولید در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 364 تن  کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان محمود آباد   در9 ماهه سال جاری  از طریق کارگزاری تعاونی تولید خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق2 کارگزار  توزیع تعاونی تولید تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان محمود آباد   توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید