توزیع 900 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 900 تن کود کشاورزی از اوره در شهرستان محمود آباد در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاران بخش خصوصی  خبر  داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمود آباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید