توزیع 2555 تن کود اوره از طریق تعاونی روستایی در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 2555 تن کود کشاورزی از نوع  اوره در شهرستان محمود آباد در9 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبر  داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10 کارگزار توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمود آباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید