نمونه بردای از کودهای تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

به منظور کنترل کیفی کودهای تولید شده داخلی (اوره و سوپرفسفات تریپل) ارسالی از بندر امام به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی استان تهران 4 نمونه کود اوره، تولید شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه و یک نمونه کود سوپرفسفات تریپل، تولید شرکت کیمیا داران کویر یزد توسط کارشناسان استان نمونه برداری شد و برای آنالیز به مرکز مطالعات کاربردی ارسال شد که در نهایت مورد تائید قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید