حضور اصحاب رسانه و گفتگو با مدیر خراسان شمالی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گزارش داد:

در نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته در استان خراسان شمالی ، اصحاب رسانه نیز در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضور یافته و با آقای مهندس نظام دوست مدیر استان ، گفتگو نموده و از چگونگی فعالیت های شرکت در زمینه تامین و توزیع نهاده ها و خدمت رسانی به کشاورزان بخصوص از طریق سامانه ارتباطی 1559 ، آشنا شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید