نظارت و کنترل بر توزیع کودهای شیمیایی وارداتی در استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

 

به منظور پایش بازار کودهای شیمیایی وارداتی با ارز 4200 تومانی در انبار تأمین کنندگان ، بازدید به عمل آمد .

مهندس ملکی کارشناس مسئول نظارت کود استان ، گفت : در راستای نظارت دقیق بر توزیع کودهای وارداتی به نرخ مصوب  ، کنترل قیمت ها ، تنظیم بازار از انبار تأمین کنندگان کودهای شیمیایی وارداتی ( سولفات پتاسیم ، فولیک اسید و سولفات آمونیم ) براساس لیست ارسالی از مدیریت حسابرسی و بازرسی ، بازدید به عمل آمد . به گفته وی در این بازدیدها ، بررسی‌های صورت گرفته از مدارک و مستندات مربوط به تحویل و توزیع این کودها به مصرف کنندگان نهایی ، حاکی از آن است که این کود با نرخ ارز 4200 تومانی به کشاورزان استان تحویل گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید