نشست ماهیانه مدیریت حسابرسی و بازرسی

 روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد:

 

درتاریخ 97/9/7 نشست ماهیانه کارشناسان مدیریت برگزار گردید دراین نشست جناب آقای طریقت مدیر حسابرسی وبازرسی بر اساس نشست مدیران ستادی شرکت ونشست عاملین ذیحساب استانها در استان گیلان مباحثی را مطرح نمودند وبر آن اساس کارشناسان مدیریت را موظف نمودند که مسائل ومشکلات رابررسی نموده درجلسات آتی نشست کارشناسی راهکارهای مناسب طراحی وجهت ارائه پیشنهادات فوق به مدیران ستادی واستانی درجلسات مطرح نمایند.  ضمنا در خصوص شایعات بوجود آمده برای انحلال یا واگذاری شرکت آقای طریقت تاکید نمودند به شایعات توجه ننمایند وخبرها رااز سوی مقامات رسمی شرکت پیگیری نمایند ./

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید