تامین و توزیع 200 تن کود در شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر بیان کرد بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در آذر ماه سال جاری مقدار 200 تن  کود اوره در شهرستان شیروان، از طریق شبکه توزیع کارگزاران مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید