یافته های تحقیقات کشاورزی از سال 95 ماهانه در اختیار ترویج قرار می گیرد

جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی با حضور معاونین وزیر، روسای سازمان های جهاد کشاورزی،مدیران ترویج و روسای مراکز تحقیقات کشاورزی استانهای گلستان،اردبیل، آذربایجان شرقی و کرمانشاه (پایلوت) 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سخنانی اظهار داشت: اولویت جدی ما ترویج یافته های تحقیقات کشاورزی است به طوری که از سال آینده دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگران به صورت ماهانه در اختیار ترویج قرار خواهد گرفت.

اسکندر زند افزود: طرح نظام نوین ترویج کشاورزی با استقبال غیر قابل باور و از طریق ظرفیت ها و امکانات موجود اجرا می شود و امید واریم نهضتی که در این راستا شروع شده عمیق ، دقیق و ماندگار باشد.
وی با اشاره به اهمیت طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، از تخصیص اعتبارات تا چند برابر، از سایر منابع، به منظور اجرای این طرح خبر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: وظیفه همه ما در وزارتخانه ترویج یافته های نوین تحقیقاتی است و همه ما باید مروج واقعی باشیم.
محمد علی جوادی بیان کرد: روزی که مهندسین ناظر کشاورزی استخدام شدند کمتر کسی فکر می کرد که در آینده بتوان ازظرفیت این کارشناسان به طر ح نظام نوین ترویج رسید.
وی ادامه داد: برای مقایسه فعالیت استانهای اجرا کننده طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، ارزیابی های ماهیانه ای صورت خواهد گرفت که بر اساس آن از روسای سازمانهای پیشرودر اجرای طرح، مسئولین ترویج و مسئولین آموزش آنها، تقدیر شایانی بعمل خواهد آمد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت:میزان اعتبار تجهیز و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی استان از 267 میلیون تومان در سال 93 به 970 میلیون تومان در سال 94 رسیده که 250 در صد افزایش را نشان می دهد.
مجتبی مزروعی اضافه کرد : تاکنون بیش از 400 میلیون تومان اعتبار در مرحله اول برای تجهیز و نوسازی مراکزجهاد کشاورزی و خرید خودرو اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم 50 درصد دهستان های خراسان رضوی تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی قرار بگیرد باید 20 مرکز کد دار دیگر به استان اختصاص یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین به بیان گوشه ای از وضعیت کشاورزی استان پرداخت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید