پایان عملیات کیسه گیری در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

عملیات کیسه گیری وتوزیع 228تن کود فله دی آمینیوم فسفات در انبار شرکت خدمات حمایتی استان سمنان به اتمام رسیده وباعنایت به نیاز بهره برداران درحال توزیع وارسال به انبارهای کارگزاران می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید