توزیع 205 تن کود اوره از طریق تعاونی در نوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع205تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان نوشهر در9 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری های تعاونی تحت پوشش خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار  توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نوشهرتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید