برگزاری جلسه نظارت و کنترل بر فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

با عنایت به دعوتنامه شماره 127441مورخ 3/9/1397در خصوص سومین جلسه نظارت و کنترل بر فرآیند توزیع و فروش کود های شیمیایی ،آقایان ابراهیم زاده (معاون بازرگانی )و تسلیمی رأس ساعت 10:30صبح روز سه شنبه مورخ 6/9/1397.در جلسه فوق الذکر که با حضور مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شهرستانها در سالن کوثر ساختمان شماره 2 آن سازمان برگزار گردیده بود شرکت نمودند بطوریکه در جلسه و برابر وقت تعیین شده ابتدا آقای تسلیمی به موضوع رسالت شرکت در برنامه تهیه ،تدارک و تامین کود های شیمیایی مطالبی بیان وبه مشکلات پیش آمده به جهت تاخیر در حمل کود به شهرستانها از جمله عدم تحویل کود توسط مجتمع پتروشیمی و اعتصاب کامیونداران طی دو مرحله اشاره سپس اقای ابراهیم زاده با ارائه پاورپوینت به وضعیت توزیع کودهای شیمیایی  به تفکیک ازته ،فسفاته و پتاسه و شهرستان های استان و مقایسه آن طی 8 ماهه سال جاری و سال گذشته به تفصیل پرداخته ،در ادامه اقای تسلیمی بر ضرورت رصد و پایش موضوع کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کودهای شیمیایی و رسیدن کود به بهره بردار اصلی (کشاورز دارای کشت جاری )توسط مراکز خدمات تاکید و خواستار تشکیل کمیته متناظر استان در سطح شهرستانها در جهت پیگیری موضوع صدرالذکر شدند  و در خاتمه جلسه به سوالات مدیران شهرستان ها پاسخ لازم ارائه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید