تجهیز منابع مالی بانک کشاورزی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،
جلسه صبحانه کاری تجهیز منابع مالی استان  در روز چهارشنبه مورخ 97/9/7 در سالن جلسات بانک کشاورزی با حضور آقای مهندس سید حسن میر عماد رییس سازمان ، معاونین و مدیران بانک کشاورزی  استان تشکیل شد که منجر به تصمیمات زیر شد .   

1-  سوق دادن اعتبارات جهت تامین به موقع نهاده ها  توسط کشاورزان

2-توجه دادن به کشاورزان برای تمرکز وایجاد حساب در بانک کشاورزی

3-  بررسی و برنامه ریزی راهکارهای توسعه منابع مالی بانک کشاورزی

4-انتقال حساب صندوق توسعه بخش کشاورزی در بانک کشاورزی

که به پیوست عکس جلسه جهت درج در سایت شرکت به حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد.        

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید