نصب پوستر کشاورز کارت در مراکز خدمات جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

جهت اطلاع رسانی در خصوص کشاورز کارت و بهره مندی از این کارت و خرید نهاده های مورد نیاز بخصوص کودهای فسفاته و پتاسه و سموم کشاورزی، پوستر کشاورز کارت طراحی شده و جهت رویت مراجعین و کشاورزان در محل مناسب در مرکز خدمات جهاد کشاورزی گازران نصب شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید