حمل وارسال9731تن کوداوره ازمبدا پتروشیمی کرمانشاه به استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد ازابتدای سال جاری تا اول دی ماه مقدار9731تن کوداوره ازمبدا پتروشیمی کرمانشاه به استان آذربایجان شرقی تخصیص وحمل وارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید