اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای اولین بار درکشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز صبح جلسه یی با حضور مهندس حمید رسولی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مسئولین بانک مرکزی، در شرکت خدمات حمایتی برگزار شد. در این جلسه، که به دنبال جلسات متعدد کارشناسی قبلی برگزار شد، سامانه پرداخت الکترونیکی راه اندازی و آغاز به کار نمود.

مهندس حمید رسولی در این خصوص گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سوی بانک مرکزی بعنوان پایلوت برپائی و اجرای سامانه انتخاب شده و این شرکت به عنوان یک شرکت دولتی با توجه به حجم فعالیت ها در حوزه تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی و میزان فروش سالیانه خود، بستر مناسبی را برای اجرای این پروژه به عنوان پایلوت دارا می باشد. با اجرای این سامانه در این شرکت، پرداخت با صدور فیزیکی چک متوقف و کلیه پرداخت ها با امضای الکترونیکی و از طریق این سامانه انجام خواهد شد. از مزایای این سیستم می توان به: 1. صرفه جویی در زمان 2. صرفه جویی در منابع 3. پرداخت آنلاین (برخط) و بدون تاخیر به ذینفع 4. اعمال کنترل و نظارت بیش تر بر فرایند مذکور 5. امنیت و اطمینان 6. سهولت اجرای فرایند پرداخت.

با این اقدام، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گام بزرگ دیگری در راستای عملیاتی نمودن سیاست های دولت الکترونیک در کشور برخواهد داشت.

 

همین خبر در دیگر رسانه ها:

خبرگزاری اگنا: اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی گامی در راستای دولت الکترونیک

خبرگزاری ایانا: سامانه پرداخت الکترونیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز به کارکرد

خبرگزاری صدا و سیما: آغاز به کار سامانه پرداخت الکترونیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

خبرگزاری دانا: برای اولین بار درکشور در انجام شد؛ اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید