اتمام عملیات موجود برداری کود شیمیایی در انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای ابلاغیه افزایش قیمت کود شیمیایی اوره و با هماهنگی های بعمل آمده با همکاران بازرگانی و حراست شرکت، با قید فوریت و در چارچوب دستورالعمل ها، کارگروه شمارش و نظارت جهت موجودی برداری انبارهای تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از انبار کارگزاران سطح استان قم بازدید بعمل آورده و صورتجلسات مربوطه را نیز تنظیم نمودند. این عملیات در روز پنج شنبه 4 دی ماه آغاز شد و شنبه 6 دی ماه پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید