مهندس مرادی مدير شركت خدمات حمايتط چهارمحال و بختياری:

گردهمائی سالانه کارگزاری‌های استان برگزار شد

روابط عمومی در استان چهارمحال و بختياری گزارش می دهد

رئوس مطالب مطرح شده در جلسه

دومین گردهمائی سالانه کارگزاری‌های استان در تاریخ 94/11/23 در محل این مدیریت برگزار و ضمن بیان برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت در زمینه‌های مختلف از قبیل، تنوع نهاده‌ها، کنترل مواد کودی و کیفیت کودها، رتبه کارگزاری‌ها، شرایط فروش نهاده‌ها و... مطالبی طی 24 بند به شرح فایل پیوست برای کارگزاری‌ها مطرح و مطالب آموزشی در خصوص مسائل فنی و بازرگانی نهاده‌ها نیز برای حضار تبیین و پس از استماع سخنان نماینده کارگزاری‌های استان و سؤالات و نقطه نظرات کارگزاری‌ها به سؤالات مطرح شده از سوی مدیر استان پاسخ داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید