خلاصه عملکردخدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل درآبانماه97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

امور کود:

 1. فروش مقدار4380 تن انواع کود های شیمیایی تکلیفی
 2. تشکر معاون وزیردرامورزراعت از تلاش مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درحمل کودهای شیمیایی از مبادی به استان و توزیع به موقع آن
 3. تشکروقدردانی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان از تلاش مدیریت و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در حمل به موقع کودهای شیمیایی از مبادی به استان و توزیع آن
 4. بازدید از انبارکارگزاران استان و تکمیل و ارسال صورتجلسه تنظیمی به مدیریت بازرسی و حسابرسی شرکت (15مورد)
 5. نمونه برداری از محمولات وارده به انبارهای سازمانی و کارگزاران و ارسال آن برای آنالیز به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی (21مورد)
 6. عملیات کیسه گیری کودهای فله وارده به انبارهای مدیریت اردبیل به مقدارحدود1000تن
 7. حضورفعال درجلسه کمیته فنی کود و ستاد تغذیه گیاهی استان
 8. اطلاع رسانی کودهای غیرتکلیفی به کارگزاران ، بخشهای مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان ، کشت و صنعت ها ، کشاورزان و بهره برداران ازطریق مکاتبه و ارسال بروشور، CD و بنر و ...
 9. پی گیری حمل کودها ازمبادی بصورت مکاتبه و تلفنی و ... به انبارکارگزاران استان
 10.  تکمیل مدارک متقاضیان جدید توزیع کود درسطح استان و اعلام ثبت مسافت از مبادی تا کارگزاران به مدیریت توزیع و نگهداری

 

امورفنی وبازرگانی  :

 1. پی گیری مستمروصول یارانه بذر مربوط به سال 95 از سازمان جهاد کشاورزی استان
 2. ارسال مقدار57 تن بذرگندم میهمن به سایر استانها
 3. حضورفعال درجلسات کمیته فنی بذر وستاد تغذیه گیاهی استان 
 4. بازدید از مجتمع انبارهای بذر به منظور بررسی آفات انباری احتمالی
 5. فروش مقدار141تن ازبذورگندم موجود درانباربه کشاورزان منطقه

اموراداری:

 1. پی گیری امور مربوط به مستند سازی دارائیهای شرکت از مراجع ذیصلاح
 2. اسکان3 مورد ازهمکاران استانی به همراه خانواده های محترمشان درمهمانسرا درطول آبانماه ماه
 3. شرکت و حضور فعال درمراسمات ملی و مذهبی

 

امورماشین آلات:

 1. پاسخگویی به 21 فقره استعلام اسناد
 2. نصب بنرو پخش بروشورتولیدات شرکتهای تولیدکننده ادوات و ماشین آلات طرف قرارداد باشرکت خدمات حمایتی کشاورزی در محوطه اداری و درمعرض دید مراجعه کنندگان
 3. تعامل با مدیریت مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت درجلسات مکانیزاسیون استان جهت معرفی شرکتهای تولیدی ادوات و ماشین آلات کشاورزی طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بهرمندی کشاورزان و کاربران از نحوه فروش و خدمات بعدازفروش شرکتهای تولید کننده

باشگاه کشاورزان:

 1. تماس26مورد توصیه فنی ، 23 مورد گزارش هواشناسی ،16  مورد درکانال تلکرام سامانه 1559 و ارائه توصیه های ترویجی لازم
 2. بارگزاری اطلاعات هواشناسی و توصیه های ایمنی جوی و کشاورزی و اطلاعات  آبهوایی استان بصورت 24 ساعته از طریق تلفنی گویای سامانه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید