تامین وتوزیع 32000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستانگیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار32000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید