گزارش تصویری:

امروز صبح نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با مسئولین بانک مرکزی درخصوص ابزار پرداخت الکترونیکی (حذف فیزیک چک)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید