گزارش تصویری از آماده سازی غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی گزارش داد:

همکاری نماینده مدیریت بازاریابی و امور مشتریان ستاد مرکزی، جهت آماده سازی غرفه شرکت در نمایشگاه کشاورزی که 6 الی 9 آذر ماه برگزار می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید