توزیع 30 تن کود سوپرفسفات تریپل در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  توزیع30تن کود کشاورزی از نوع سوپر فسفات تریپل   درشهرستان بابلسر در9 ماهه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود سوپر فسفات تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان بابلسر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید