جلسه هم اندیشی و هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

این جلسه با شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان با حضور آقای مسافر مدیریت استان، مسئول حراست و مسئول واحد کود استان ،آقای مهندس پورپیغمبر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وهمچنین اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان پیرامون بررسی مسائل و مشکلات فی مابین و نیز بررسی راهکارهای برون رفت و افزایش سطح تعاملات فی ما بین در محل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید