ارسال گزارش هفتگی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

 
ایام هفته مورخ شرح گزارش کار
شنبه 1397/8/26 تشکیل جلسه با مدیرو مدیر عامل سازمان تعاون روستایی شهرستان خرم آباد  - شرکت در مسابقه تیراندازی مدیران کل استان
یکشنبه 1397/8/27 شرکت در جلسه کمیته کود و بذر استان در سازمان جهاد کشاورزی - سرکشی به عوامل کارگزار بخش خصوصی کود  شهرستان چگنی
دوشنبه 1397/8/28 حضور مداوم در محل کار - پس از ساعت اداری بازدید از انبار کیسه گیری کودهای فسفات آمونیوم
سه شنبه 1397/8/29 جلسه با مدیریت زراعت استان در خصوص خرید و توزیع 70 تن بذر نخود
چهارشنبه 1397/8/30 جلسه مستند سازی املاک بدون سند و بازدید از ملک شرکت (داخل شهر خرم آباد) که بدلیل تعریض خیابان شهرداری به خیابان تبدیل شده است .
پنج شنبه 1397/9/1 حضور مداوم در محل کار - بازدید از انبار مرکزی
جمعه 1397/9/2 تعطیل رسمی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید