گزارش عملكرد آبان ماه سال 1397 استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان آذربايجان شرقي،

گزارش عملکرد این مدیریت در آبان ماه سالجاری به تفکیک واحدها:

اموركود :

1 ) فروش مقدار 6660  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

لازم به توضيح است كه درصورت تامين و ارسال بموقع ، ميزان فروش كود يارانه دار و غيريارانه دار بيشتر از مقادير مذكور خواهد شد .

2) فروش مقدار 105 تن کودهای غیر تکلیفی

3 ) بازديد از انبار كارگزاران استان 15 مورد و تكميل صورتجلسه مربوطه  و ارسال آن به مديريت محترم بازرسي و حسابرسي شركت

4 ) 36 مورد نمونه برداري از محــــمولات وارده بــــــه انبار سازماني و 26 مورد از انبار كارگزاران و ارسال آن به مركز تحقيقات كاربردي نهاده هاي كشاورزي( كرج )

5 ) حضور فعال نماينده اين مديريت دراكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع نهاده هاي كشاورزي توسط كارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد  ( 15 كارگزار )

6 ) شركت درجلسه كميته فني پايش و پيش آگاهي محصولات زراعي و باغي به تعداد 2 مورد

 

اموراداري )

1 ) انعقاد قرارداد حمل و نقل نهاده هاي كشاورزي به مقدار 23000 تن

2 ) انجام مقدمات لازم جهت عملیات كيسه گيري كود فسفات آمونيم و برگزاري مزايده سالن ورزشي كشاورزي  

 

فعاليت باشگاه كشاورزان :

1 ) تعداد تماس 64  مورد ، مراجعين حضوري 52 نفر ، توصيه فني 52  مورد ،   

ماشين آلات :

1 ) پاسخ به 13 مورد استعلام اسناد

 

 

بذر :

* پيگيري يارانه بذور مانده از سال قبل در انبار كارگزاران

* تسويه حساب كامل با شركت كشت سبز كشكسراي

* پيگيري مانده بدهي يارانه بذر توزيعي سال 95 از سازمان جهاد كشاروزي استان

* اعلام نتيجه بذر فوق جهت عودت بهاي آن به زارع

* حمل 35 تن بذر گندم و جو از ساير استان ها به استان  آذربایجان شرقی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید