بازدید اعضای کارگروه پایش از فروشندگان غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری استان ایلام،

بازدید اعضای کارگروه پایش متشکل از نماینده سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و نماینده سازمان جهادکشاورزی استان و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از فروشندگان غیرمجاز در تاریخ97,8,30 از شهرستان دهلران طبق بازدید بعمل آمده موردی دال بر عرضه خارج از شبکه یا عرضه کود توسط عوامل غیر مجاز مشاهده نشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید