بازدید

بازدید از کارگزاری کود آزادشهر گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  از  بازدید ممشلی مدیر و نوری قره‌تکن معاون فنی به همراه عطار مسوول تولیدات گیاهی و پودینه مسوول ترویج مدیریت جهادکشاورزیآزادشهر از کارگزاری‌های توزیع کود شهرستان خبرداد. در این بازدید، مراحل توزیع کود توسط سامانه مورد بررسی قرار گرفت و توزیع کود با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حال انجام بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید