توزیع 2777 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 2777تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان آمل در 9ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق8کارگزار توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید