نسخه کتاب محصولات

به روزرسانی و نسخه جدیدالکترونیکی کتاب محصولات کودی ( کمک مربوط)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان،  از به روزرسانی و نسخه جدیدالکترونیکی کتاب محصولات کودی ( کمک مربوط) این  شرکت خبرداد.

 وی تصریح کرد: پس از آغاز طر ح خودکفایی کود های کشاورزی از خرداد ماه سال جاری، این شرکت تلاش کرده است به موازات برنامه  تامبن و تدارک کود های کشاورزی یارانه ای( ازته، فسفاته و پتاسه) به تولید داخلی سایر کود های کشاورزی کمک نماید تا انواع کود های آلی، زیستی، مرکب، ریزمغذی ها و.کود های( نیتروژن، فسفاته و پتاسه) غیر یارانه ای را از طریق شبکه بزرگ کارگزاران  در سطح کشور توزیع نماید.

ذینفعان بخش کشاورزی  می  توانند از طریق اسکن کدQR  به محتوی کامل محصولات کودی در کتاب محصولات و خدمات شرکت(1400-1399)، دسترسی پیدا  کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید