پایان عملیات کیسه گیری کودهای فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان 

محمد شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با اعلام این خبر افزود عملیات کیسه گیری مقدار 2000 تن انواع کودهای شیمیایی فله ارسالی از مبادی به انبارهای جنوب استان کرمان از طریق پیمانکاران بخش خصوصی انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید