گزارش بازدید هفتگی کارگروه پایش استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی در تاریخ 01/09/97 کارگروه پایش باتفاق معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم بصورت سرزده از عوامل توزیع بخش قمرود بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید