در دیدار مدیرکل حوزه وزارتی جهاد کشاورزی

ابراز تشکر از مجموعه فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طی بازدید آقای دکتر سعادت مقام مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، ایشان در جریان مجموعه فعالتیهای این شرکت در حوزه تامین و تدارک و توزیع کودهای کشاورزی قرار گرفته و از نزدیک در گفتگو با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از گزارش عملکرد این شرکت در کلیه فرآیندهای مربوط آگاهی یافتند.

در این جلسه آقای حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به تفصیل به بیان گزارش عملکرد و دستاوردهای این شرکت در سال 99 پرداخته و مشکلات شرکت را نیز در حوزه های مختلف مطرح نمودند که با پاسخ مناسب از سوی آقای دکتر سعادت و تشکر از مجموعه فعالیتهای شرکت در سال 99 روبرو گردید. آقای دکتر سعادت مقام مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در این جلسه به فرصت مناسب برای رفع مشکلات عمومی حوزه کودهای کشاورزی اشاره کرده و فضای موجود را برای رفع این مشکلات مناسب دانستند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید