بازگشائی پاکات استعلام بهاء خرید فیلم 3 لایه متالایز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر ،معاون مالی اداری، معاون بازرگانی ، رئیس امور مالی ، رئیس گروه کارشناسی و دبیرکمیسیون معاملات مجتمع بمنظور بازگشائی پاکات استعلام بهاء خرید فیلم 3 لایه متالایز در بستر سامانه تدارکات دولت ، در روز سه شنبه9 دیماه99، برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید