انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران ایران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،ظرفیتهای بسیار خوبی برای چند دهه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خدمت کشاورزی کشور بوده است که همچنان میتواند نقش موثری در زمینه بوجاری بذر مورد نیاز برای تولید محصولات زراعی ایفا نماید. 

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در جلسه امضای تفاهمنامه همکاری با بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان مطلب فوق افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور دارای 66 دستگاه بروز و پیشرفته بوجاری است که با ظرفیت قابل توجه 270 تن در ساعت میتواند انواع بذور زراعی را بوجاری نموده در اختیار کشاورزان قرار دهد.

در این جلسه عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ضمن تقدیر از حضور فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تولید بذر مورد نیاز در کشور، امضای تفاهمنامه همکاری در این زمینه را بسیار موثر و ارزشمند خوانده و اظهار امیدواری کرد که با این اقدام موثر، گام بزرگی در اطمینان بخشی به بخش کشاورزی جهت تامین بذور گندم با کیفیت برداشته شود.

در پایان این جلسه، تفاهمنامه همکاری میان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران ایران با هدف بهره برداری این بنیاد از ظرفیت موجود سامانه های بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور برای تولید و بوجاری بذر گندم با کیفیت مناسب، به امضای طرفین رسید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید