استفاده از پلمپ کد شده شماره دار برای استفاده از نمونه کودهای ارسالی به آزمایشگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  

 در اجرای بخشنامه شماره 55/97/17713 مورخ 97/8/14 مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات نباتی ، با عنایت به اهمیت بسیار بالای کنترل و تضمین کیفیت کودهای شیمیایی به منظور افزایش ضریب اطمینان نمونه کودهای ارسالی به آزمایشگاه ،‌ مدیریت استان البرز از پلمپ کدشده شماره دار استفاده نموده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید