عملکرد امور مالی استان گیلان در آذر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد حوزه مالی استان در آذرماه 1399 به شرح ذبل خبر داد:

-تهیه و صدور 64 فقره سند مالی

-تمدید ضمانت نامه های کارگزاران نهاده های کشاورزی

-بایگانی اسناد مالی

-بررسی مدارک کارگزاران جهت پرداخت کارمزد و تسویه حساب

-گزارش به بیمه  استان  و دفتر مرکزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید