گزارش روابط عمومی استان کردستان از نمونه برداری کودهای ارسالی از مبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان،

گزارش نمونه برداری  از کودهای  سولفات پتاسیم پودری سوپر فسفات تریپل فله  و اوره ارسال شده از مبادی انجام و به مرکز تحقیقات کاربردی کرج جهت بررسی و  آنالیز  ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید