حمید رسولی، مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی:

ورود و توزیع کود زیستی فسفاته در شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پیرو تشکیل بیست و سومین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با تولیدکنندگان کودهای زیستی، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در کارگروه طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، قرارگرفتن کودهای زیستی فسفاته را در لیست کودهای تکلیفی جهت توزیع سراسری از طریق شبکه بزرگ کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را یکی از مهمترین اقدامات سال جاری برای خودکفائی در زمینه کودهای فسفاته دانست.

در این کارگروه تولیدکنندگان کود زیستی فسفاته، از ورود این کود به لیست کودهای تکلیفی وزارت جهاد کشاورزی قدردانی و حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را به عنوان معتبرترین مجموعه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در کشور بسیار پراهمیت دانستند.

مهندس حمید رسولی در این جلسه اعلام نمود: درچارچوب برنامه های طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توجه ویژه ای به تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی داشته است. بنحوی که طی یکسال گذشته 25 مناقصه داخلی و 32 فراخوان عمومی برای جلب همکاری تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی برگزار شده و در همین راستا برای معرفی محصولات کودی تولید شده توسط تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی، 50 همایش معرفی محصولات سبد کودی توسط این شرکت در سراسر کشور برگزار گردیده و با استقبال خوبی از سوی کارگزاران و کشاورزان مواجه شده است. ضمنا، هم اکنون، یک قرارداد 500 هزارتنی بعلاوه یک تفاهم نامه 500 هزار تنی برای تامین خاک فسفات از منابع معتبر منعقد گردیده که یکصد هزار تن آن تحویل گردیده است.

حمید رسولی در ادامه افزود: جهت اجرای برنامه تامین و توزیع کود زیستی فسفاته در شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در چارچوب برنامه منسجمی که تمامی وجوه فنی و بازرگانی را شامل شود، اقدمات لازم از سوی این شرکت بزودی آغاز خواهد شد.

در ادامه این جلسه مهندس حمید رسولی و هیئت همراه از فرآیند تولید باکتری در کارخانه شرکت فناوری زیستی طبیعت گرا بازدید بعمل آورده و توضیحات فنی لازم از سوی مدیران آن شرکت داده شد.

مهندس حمید رسولی در خرداد ماه سال جاری از سوی دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی منصوب گردید و در راستای اجرای اهداف این طرح تاکنون 23 جلسه کارگروه این طرح برگزار و اقدامات شایسته ای در زمینه تامین کود از منابع داخلی بعمل آمده است، که تاکنون در کشور بیسابقه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید