بازدید اعضای کارگروه پایش از فروشندگان غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری استان ایلام،

بازدید اعضای کارگروه پایش متشکل از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نماینده سازمان جهادکشاورزی استان و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از فروشندگان غیرمجاز در تاریخ97,8,28 از شهرستان آبدانان.

در این بازدید از تعداد 5 فروشنده غیر مجاز که در سطح شهرستان فعالیت دارند که کودهای اوره و سوپر فسفات تریپل از مبداء شهرستان شوش از توابع خوزستان توسط دلالان بارگیری و برای فروشندگان غیر مجاز حمل می گردد مورد بررسی قرار و صورتجلساتی تنظیم شد که برای تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی تحویل نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلمپ واحدهای مربوطه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید