کود اوره توزیع شده در شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود شیمیایی اوره توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای آذر ماه تا پایان ماه مقدار 213 تن کودشیمیایی  از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 595 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ایلام توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید