ارسال انواع کود از انبار سازمانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در آذر ماه مقدار 537 تن انواع کود شیمیایی از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی برای کارگزاران متقاضی ارسال شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید