بازدید کارگزاری

بازدید دوره ای از انبارکارگزاری های کود شهرستان گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  از بازدید دوره ای از انبارکارگزاری های کود  شهرستان گرگان خبرداد . در این بازدید کارشناس پایش کودی این شرکت برای  اجرای دقیق دستورالعمل  ها به کارگزاران توصیه های لازم  در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی غیر  بارانه ای سایر تولید کنندگان در خارج شمول عقد  تفاهم نامه با این شرکت , ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای،  راست آزمایی  کود  توزیع شده  به  کشاورزان در سیستم نهاده های کشاورزی داده شد. همپنین وضعیت موجودی کود های یارانه ای و ثبت مواد کودی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید