مهندس ندرلو مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

جلسه كميته فنی بذر استان البرز تشكيل شد.

روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز گزارش می دهد:

 کمیته فنی بذر استان البرز با حضور معاون تولیدات گیاهی ، مدیر زراعت ، مسئولین زراعت شهرستانهای تابعه استان ، کارشناسان مسئول و معین گندم و جو موسسه تحقیقات ثبت و کنترل بذر و نهال و مرکز تحقیقات اصلاح بذر کرج ، شرکت پیشرو بذر به منظور بررسی وضعیت بذور گندم و جو توزیعی سال 93-94 و برنامه ابلاغی تولید 94-95 و همچنین آگاهی از وضعیت سطح زیر کشت و . . . در سالن جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز تشکیل گردید .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید